Se klikbar alfabetisk liste over Keywords her

Søgeord: Aishias modenhedSahih Al-BukhariSahih Al-Bukhari 2661

Dansk:
Berettet af Aisha: (profetens hustru) "Når Allahs sendebud havde til hensigt at tage på rejse, ville han trække lod blandt sine hustruer og tage den med sig, som loddet faldt på. Under hans Ghazwa, trak han lod blandt os, og loddet faldt på mig, og jeg rejste med ham, efter at Allah havde dekreteret kvinders brug af sløret. Jeg blev båret i en Howdah (på kamelen) og steg af, mens jeg stadig var i den. Da Allahs sendebud var færdig med sin Ghazwa og vendte hjem, og vi nærmede os byen Medina, beordrede Allahs sendebud os til at fortsætte om natten. Da ordren om afgang blev givet, gik jeg, indtil jeg var forbi hæren, for at svare på naturens kald. Efter at have afsluttet, vendte jeg tilbage (til lejren) for at tage afsted (med de andre) og indså pludselig, at min halskæde over mit bryst manglede. Så jeg vendte tilbage for at lede efter den og blev forsinket på grund af det. De folk, der plejede at bære mig på kamelen, kom til min Howdah og satte den på bagsiden af kamelen i den tro, at jeg var i den, da kvinder på det tidspunkt var lette i vægt og tynde og magre og ikke plejede at spise meget. Så disse mennesker mærkede ikke forskellen i Howdah'ens tyngde, mens de løftede den, og de lagde den over kamelen. På det tidspunkt var jeg en ung dame. De satte kamelen i gang og fortsatte. Jeg fandt min halskæde, efter at hæren var gået, og kom til deres lejr uden at finde nogen. Så jeg tog til det sted, hvor jeg plejede at bo, og tænkte, at de ville opdage mit fravær og vende tilbage under min søgen. Mens jeg var i den tilstand, følte jeg mig søvnig og sov. Safwan bin Mu'attal As-Sulami Adh-Dhakwani stod bag hæren og nåede min bolig om morgenen. Da han så en sovende, kom han til mig, og han plejede at se mig, før jeg tilslørede mig. Så jeg rejste mig, da jeg hørte ham sige: "Inna lil-lah-wa inn a ilaihi rajiun (Vi er for Allah, og vi vil vende tilbage til Ham)." Han fik sin kamel til at knæle ned. Han steg ned fra sin kamel, og satte sit ben på kamelens forben, og så red jeg siddende på den. Safwan begyndte at gå og førte kamelen i rebet, indtil vi nåede hæren, som var stoppet for at hvile ved middagstid. Så faldt den, der var beregnet til ødelæggelse, i ødelæggelse (nogle mennesker anklagede mig falsk), og lederen af de falske anklagere var 'Abdullah bin Ubai bin Salul. Derefter vendte vi tilbage til Medina, og jeg blev syg i en måned, mens folket spredte falske anklageres forfalskede udtalelser. Jeg følte under min lidelse, som om jeg ikke modtog den sædvanlige venlighed fra profeten, som jeg plejede at modtage fra ham, da jeg blev syg. Men han ville komme, hilse og sige: 'Hvordan er det (med pigen)?' Jeg vidste ikke noget om, hvad der foregik, før jeg kom mig over min lidelse og gik ud med Um Mistah til Manasi, hvor vi plejede at besvare naturens kald, og vi plejede ikke at gå for at besvare naturens kald undtagen fra nat til nat, og det var før vi havde toiletter i nærheden af vores huse. Og denne vores vane lignede de gamle 'araberes vane i det åbne land (eller væk fra huse). Så var Jeg og Um Mistah bint Ruhm ude at gå. Um Mistah snublede på grund af sin lange kjole, og så sagde hun: 'Lad Mistah blive ruineret.' Jeg sagde: 'Du siger et dårligt ord. Hvorfor taler du dårligt om en mand, der deltog i (slaget ved) Badr?' Hun sagde: 'O Hanata (du der) hørte du ikke, hvad de sagde?' Så fortalte hun mig rygterne om de falske anklagere. Min sygdom blev forværret, og da jeg vendte hjem, kom Allahs sendebud til mig, og efter at have hilst sagde han: 'Hvordan er det (pigen)?' Jeg bad ham om at tillade mig at gå til mine forældre. Jeg ville så være sikker på nyhederne gennem dem, som Allahs sendebud gav mig lov til, og jeg gik til mine forældre og spurgte min mor: 'Hvad taler folk om?' Hun sagde: 'O min datter! Du skal ikke bekymre dig meget om denne sag. Ved Allah, aldrig er der en charmerende kvinde elsket af sin mand, som har andre koner, uden at kvinderne vil forfalske falske nyheder om hende.' Jeg sagde: 'Æret være Allah! Tager folk virkelig denne sag op?' Den nat blev jeg ved med at græde og kunne ikke sove før om morgenen. Om morgenen kaldte Allahs sendebud `Ali bin Abu Talib og Usama bin Zaid, da han så, at den guddommelige inspiration var forsinket, for at rådføre dem om at blive skilt fra sin kone (dvs. `Aisha). Usama bin Zaid sagde, hvad han vidste om hans hustruers gode ry og tilføjede: 'O Allahs sendebud (?)! Bevar din hustru, for ved Allah, vi ved ikke andet om hende end godt.' `Ali bin Abu Talib sagde: 'O Allahs sendebud! Allah har ingen begrænsninger pålagt for dig, og der er mange andre kvinder end hun, men alligevel kan du spørge den kvindelige tjener, som vil fortælle dig sandheden.' Derefter tilkaldte Allahs sendebud Barirah og sagde: 'O Barirah. Har du nogensinde set noget, der har vækket dine mistanker om hende?' Barirah sagde, 'Nej, ved Allah, som har sendt dig med Sandheden, jeg har aldrig set nogen defekt i hende, bortset fra at hun er en pige i umoden alder, som nogle gange sover og efterlader dejen til gederne at spise.' På den dag, da Allahs sendebud besteg prædikestolen og anmodede om, at nogen støttede ham i at straffe `Abdullah bin Ubai bin Salul, sagde Allahs apostel, 'Hvem vil støtte mig i at straffe den person ('Abdullah bin Ubai bin Salul), som har såret mig ved at bagvaske min families omdømme? Ved Allah, jeg ved intet om min familie end godt, og de har anklaget en person, som jeg ikke ved andet end godt om, og han kom aldrig ind i mit hus undtagen i mit selskab.' Sa`d bin Mu`adh rejste sig og sagde: 'O Allahs sendebud (?)! ved Allah, jeg vil fritage dig fra ham. Hvis den mand er fra Aus-stammen, så hugger vi hans hoved af, og hvis han er fra vores brødre, Khazraj, så befal os, og vi vil opfylde din ordre.' Så rejste Sa`d bin 'Ubada, lederen af Khazraj, som før denne hændelse havde været en from mand, sig, motiveret af sin iver for sin stamme og sagde: 'Ved Allah, du har fortalt en løgn; du kan ikke dræbe ham, og du vil aldrig være i stand til at dræbe ham.' På det rejste Usaid bin Al-Hadir sig og sagde (til Sa`d bin 'Ubada), 'Ved Allah! du er en løgner. Ved Allah, vi vil dræbe ham; og du er en hykler, der forsvarer hyklerne.' Så blev de to stammer Aus og Khazraj ivrige og var ved at kæmpe mod hinanden, mens Allahs sendebud stod på prædikestolen. Han steg ned og tyssede på dem, indtil de blev stille, og han var også stille. Den dag blev jeg ved med at græde så meget, at hverken kunne sove eller mine tårer stoppede. Om morgenen var mine forældre hos mig, og jeg havde grædt i to nætter og en dag, til jeg troede, at min lever ville briste af gråd. Mens de sad hos mig, og jeg græd, bad en Ansari-kvinde om tilladelse til at komme ind, og jeg tillod hende at komme ind. Hun satte sig ned og begyndte at græde med mig. Mens vi var i denne tilstand, kom Allahs sendebud og satte sig ned, og han havde aldrig siddet sammen med mig siden den dag, de forfalskede anklagen. Ingen åbenbaring vedrørende min sag kom til ham i en måned. Han reciterede Tashah-hud (dvs. ingen har ret til at blive tilbedt, men Allah og Muhammed er hans apostel) og sagde derefter: 'O `Aisha! Jeg er blevet informeret sådan-og-sådan om dig; hvis du er uskyldig, så vil Allah snart afsløre din uskyld, og hvis du har begået en synd, så omvend dig til Allah og bed Ham om at tilgive dig, for når en person bekender sin synd og beder Allah om tilgivelse, accepterer Allah hans omvendelse. ' Da Allahs Sendebud afsluttede sin tale, holdt mine tårer helt op, og der var ikke en eneste dråbe tilbage. Jeg bad min far om at svare Allahs sendebud på mine vegne. Min far sagde: Ved Allah, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Allahs Sendebud.' Jeg sagde til min mor: 'Tal til Allahs sendebud på mine vegne.' Hun sagde: 'Ved Allah, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Allahs apostel. Jeg var en ung pige og havde ikke meget kendskab til Koranen. Jeg sagde. 'Jeg ved, ved Allah, at I har lyttet til, hvad folk siger, og det er blevet plantet i jeres sind, og I har taget det som en sandhed. Nu, hvis jeg fortalte dig, at jeg er uskyldig, og Allah ved, at jeg er uskyldig, ville du ikke tro mig, og hvis jeg tilstod dig falsk, at jeg er skyldig, og Allah ved, at jeg er uskyldig, ville du tro mig. Ved Allah, jeg sammenligner ikke min situation med dig, undtagen med situationen for Josefs far (dvs. Jakob), som sagde: 'Så (for mig) passer tålmodighed bedst til det, du hævder, og det er Allah (alene), hvis hjælp kan søges.' Så vendte jeg mig til den anden side af min seng i håb om, at Allah ville bevise min uskyld. Ved Allah troede jeg aldrig, at Allah ville afsløre Guddommelig Inspiration i mit tilfælde, da jeg anså mig selv for underlegen til at blive talt om i den hellige Koran. Jeg havde håbet, at Allahs sendebud kunne få en drøm, hvor Allah ville bevise min uskyld. Ved Allah, Allahs apostel var ikke stået op, og ingen havde forladt huset, før den guddommelige inspiration kom til Allahs apostel. Så tilkom ham den samme tilstand, som plejede at tilkomme ham (som han plejede at have, ved at blive inspireret guddommeligt). Han svedte så meget, at sveddråberne faldt som perler, selvom det var en (kold) vinterdag. Da denne tilstand af Allahs Sendebud var forbi, smilede han, og det første ord sagde han: `Aisha! Tak Allah, for Allah har erklæret din uskyld.' Min mor sagde til mig, at jeg skulle gå til Allahs sendebud. Jeg svarede, 'Ved Allah vil jeg ikke gå til ham og vil ikke takke andet end Allah.' Så Allah åbenbarede: "Sandelig! De, der spreder bagvaskelsen, er en flok blandt jer ...." (24.11) Da Allah afgav erklæringen om min uskyld, sagde Abu Bakr, som plejede at sørge for Mistah bin Uthatha, fordi han var hans slægtning, 'Ved Allah, jeg vil aldrig give Mistah noget på grund af det, han sagde om Aisha. ' Men Allah åbenbarede senere: -- "Og lad ikke de, der er gode og velhavende blandt jer sværge ikke at hjælpe deres slægtninge, dem i nød og dem, der forlod deres hjem for Allahs Sag. Lad dem tilgive og overse. Ønsker du ikke, at Allah skulle tilgive dig? Sandelig! Allah er den ofte tilgivende, mest barmhjertige." (24.22) Derefter sagde Abu Bakr: 'Ja! Ved Allah! Jeg kan godt lide, at Allah tilgiver mig' og genoptog at hjælpe Mistah, som han plejede at hjælpe før. Allahs sendebud spurgte også Zainab bint Jahsh (dvs. profetens kone og sagde: 'Hvad ved du, og hvad så du?' Hun svarede: 'O Allahs sendebud! Jeg afholder mig fra at hævde at have hørt eller set, hvad jeg ikke har hørt eller set. Ved Allah, jeg ved intet andet end godhed om Aisha." Aisha tilføjede yderligere "Zainab konkurrerede med mig (i hendes skønhed og profetens kærlighed), men Allah beskyttede hende (fra at være ondsindet), for hun havde fromhed."
Engelsk:

Narrated Aisha:(the wife of the Prophet) "Whenever Allahs Messenger (?) intended to go on a journey, he would draw lots
amongst his wives and would take with him the one upon whom the lot fell. During a Ghazwa of his,
he drew lots amongst us and the lot fell upon me, and I proceeded with him after Allah had decreed
the use of the veil by women. I was carried in a Howdah (on the camel) and dismounted while still in
it. When Allahs Messenger (?) was through with his Ghazwa and returned home, and we approached the
city of Medina, Allahs Messenger (?) ordered us to proceed at night. When the order of setting off was
given, I walked till I was past the army to answer the call of nature. After finishing I returned (to the
camp) to depart (with the others) and suddenly realized that my necklace over my chest was missing.
So, I returned to look for it and was delayed because of that. The people who used to carry me on the
camel, came to my Howdah and put it on the back of the camel, thinking that I was in it, as, at that
time, women were light in weight, and thin and lean, and did not use to eat much. So, those people did
not feel the difference in the heaviness of the Howdah while lifting it, and they put it over the camel.
At that time I was a young lady. They set the camel moving and proceeded on. I found my necklace
after the army had gone, and came to their camp to find nobody. So, I went to the place where I used
to stay, thinking that they would discover my absence and come back in my search. While in that
state, I felt sleepy and slept.
Safwan bin Muattal As-Sulami Adh-Dhakwani was behind the army and reached my abode in the
morning. When he saw a sleeping person, he came to me, and he used to see me before veiling. So, I
got up when I heard him saying, "Inna lil-lah-wa inn a ilaihi rajiun (We are for Allah, and we will
return to Him)." He made his camel knell down. He got down from his camel, and put his leg on the
front legs of the camel and then I rode and sat over it. Safwan set out walking, leading the camel by
the rope till we reached the army who had halted to take rest at midday. Then whoever was meant for
destruction, fell into destruction, (some people accused me falsely) and the leader of the false accusers
was `Abdullah bin Ubai bin Salul. After that we returned to Medina, and I became ill for one month
while the people were spreading the forged statements of the false accusers. I was feeling during my
ailment as if I were not receiving the usual kindness from the Prophet (?) which I used to receive from
him when I got sick. But he would come, greet and say, How is that (girl)? I did not know anything
of what was going on till I recovered from my ailment and went out with Um Mistah to the Manasi
where we used to answer the call of nature, and we used not to go to answer the call of nature except
from night to night and that was before we had lavatories near to our houses. And this habit of ours
was similar to the habit of the old Arabs in the open country (or away from houses). So. I and Um
Mistah bint Ruhm went out walking. Um Mistah stumbled because of her long dress and on that she
said, Let Mistah be ruined. I said, You are saying a bad word. Why are you abusing a man who took
part in (the battle of) Badr? She said, O Hanata (you there) didnt you hear what they said? Then she
told me the rumors of the false accusers.
My sickness was aggravated, and when I returned home, Allahs Messenger (?) came to me, and after
greeting he said, How is that (girl)? I requested him to allow me to go to my parents. I wanted then to
be sure of the news through them I Allahs Messenger (?) allowed me, and I went to my parents and asked
my mother, What are the people talking about? She said, O my daughter! Dont worry much about
this matter. By Allah, never is there a charming woman loved by her husband who has other wives,
but the women would forge false news about her. I said, Glorified be Allah! Are the people really
taking of this matter? That night I kept on weeping and could not sleep till morning. In the morning
Allahs Messenger (?) called `Ali bin Abu Talib and Usama bin Zaid when he saw the Divine Inspiration
delayed, to consul them about divorcing his wife (i.e. `Aisha). Usama bin Zaid said what he knew of
the good reputation of his wives and added, O Allahs Messenger (?)! Keep you wife, for, by Allah, we
know nothing about her but good. `Ali bin Abu Talib said, O Allahs Messenger (?)! Allah has no imposed
restrictions on you, and there are many women other than she, yet you may ask the woman-servant
who will tell you the truth. On that Allahs Messenger (?) called Barirah and said, O Barirah. Did you ever
see anything which roused your suspicions about her? Barirah said, No, by Allah Who has sent you
with the Truth, I have never seen in her anything faulty except that she is a girl of immature age, who
sometimes sleeps and leaves the dough for the goats to eat. On that day Allahs Messenger (?) ascended the
pulpit and requested that somebody support him in punishing `Abdullah bin Ubai bin Salul. Allahs
Apostle said, Who will support me to punish that person (`Abdullah bin Ubai bin Salul) who has hurt
me by slandering the reputation of my family? By Allah, I know nothing about my family but good,
and they have accused a person about whom I know nothing except good, and he never entered my
house except in my company.
Sa`d bin Mu`adh got up and said, O Allahs Messenger (?)! by Allah, I will relieve you from him. If that
man is from the tribe of the Aus, then we will chop his head off, and if he is from our brothers, the
Khazraj, then order us, and we will fulfill your order. On that Sa`d bin Ubada, the chief of the
Khazraj and before this incident, he had been a pious man, got up, motivated by his zeal for his tribe
and said, By Allah, you have told a lie; you cannot kill him, and you will never be able to kill him.
On that Usaid bin Al-Hadir got up and said (to Sa`d bin Ubada), By Allah! you are a liar. By Allah,
we will kill him; and you are a hypocrite, defending the hypocrites. On this the two tribes of Aus and
Khazraj got excited and were about to fight each other, while Allahs Messenger (?) was standing on the
pulpit. He got down and quieted them till they became silent and he kept quiet. On that day I kept on
weeping so much so that neither did my tears stop, nor could I sleep.
In the morning my parents were with me and I had wept for two nights and a day, till I thought my
liver would burst from weeping. While they were sitting with me and I was weeping, an Ansari
woman asked my permission to enter, and I allowed her to come in. She sat down and started weeping
with me. While we were in this state, Allahs Messenger (?) came and sat down and he had never sat with me
since the day they forged the accusation. No revelation regarding my case came to him for a month.
He recited Tashah-hud (i.e. None has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is His
Apostle) and then said, O `Aisha! I have been informed such-and-such about you; if you are innocent,
then Allah will soon reveal your innocence, and if you have committed a sin, then repent to Allah and
ask Him to forgive you, for when a person confesses his sin and asks Allah for forgiveness, Allah
accepts his repentance. When Allahs Messenger (?) finished his speech my tears ceased completely and
there remained not even a single drop of it. I requested my father to reply to Allahs Messenger (?) on my
behalf. My father said, By Allah, I do not know what to say to Allahs Messenger (?). I said to my mother,
Talk to Allahs Messenger (?) on my behalf. She said, By Allah, I do not know what to say to Allahs
Apostle.
I was a young girl and did not have much knowledge of the Quran. I said. I know, by Allah, that you
have listened to what people are saying and that has been planted in your minds and you have taken it
as a truth. Now, if I told you that I am innocent and Allah knows that I am innocent, you would not
believe me and if I confessed to you falsely that I am guilty, and Allah knows that I am innocent you
would believe me. By Allah, I dont compare my situation with you except to the situation of Josephs
father (i.e. Jacob) who said, So (for me) patience is most fitting against that which you assert and it is
Allah (Alone) whose help can be sought. Then I turned to the other side of my bed hoping that Allah
would prove my innocence. By Allah I never thought that Allah would reveal Divine Inspiration in
my case, as I considered myself too inferior to be talked of in the Holy Quran. I had hoped that
Allahs Messenger (?) might have a dream in which Allah would prove my innocence. By Allah, Allahs
Apostle had not got up and nobody had left the house before the Divine Inspiration came to Allahs
Apostle. So, there overtook him the same state which used to overtake him, (when he used to have, on
being inspired divinely). He was sweating so much so that the drops of the sweat were dropping like
pearls though it was a (cold) wintry day. When that state of Allahs Messenger (?) was over, he was smiling
and the first word he said, `Aisha! Thank Allah, for Allah has declared your innocence. My mother
told me to go to Allahs Messenger (?) . I replied, By Allah I will not go to him and will not thank but Allah.
So Allah revealed: "Verily! They who spread the slander are a gang among you . . ." (24.11)
When Allah gave the declaration of my Innocence, Abu Bakr, who used to provide for Mistah bin
Uthatha for he was his relative, said, By Allah, I will never provide Mistah with anything because of
what he said about Aisha. But Allah later revealed: --
"And let not those who are good and wealthy among you swear not to help their kinsmen, those in
need and those who left their homes in Allahs Cause. Let them forgive and overlook. Do you not wish
that Allah should forgive you? Verily! Allah is Oft-forgiving, Most Merciful." (24.22) After that Abu
Bakr said, Yes ! By Allah! I like that Allah should forgive me, and resumed helping Mistah whom he
used to help before.
Allahs Messenger (?) also asked Zainab bint Jahsh (i.e. the Prophets wife about me saying, What do you
know and what did you see? She replied, O Allahs Messenger (?)! I refrain to claim hearing or seeing what
I have not heard or seen. By Allah, I know nothing except goodness about Aisha." Aisha further added
"Zainab was competing with me (in her beauty and the Prophets love), yet Allah protected her (from
being malicious), for she had piety."
Arabisk:


حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا‏.‏ زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ ‏"‏ كَيْفَ تِيكُمْ ‏"‏‏.‏ لاَ أَشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا، لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي، فَعَثُرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهْ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ فَقَالَ ‏"‏ كَيْفَ تِيكُمْ ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَىَّ‏.‏ قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ أَبَوَىَّ فَقُلْتُ لأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا‏.‏ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ‏.‏ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فَقَالَ ‏"‏ يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ ‏"‏‏.‏ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينَ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ‏.‏ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ‏"‏‏.‏ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ‏.‏ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ‏.‏ فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَاىَ، قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ـ قَالَتْ ـ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَىْءٌ ـ قَالَتْ ـ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ‏"‏‏.‏ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقُلْتُ لأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَالَ‏.‏ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ‏.‏ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ ‏{‏فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ‏}‏ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللَّهُ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا، وَلأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ، فَوَاللَّهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي ‏"‏ يَا عَائِشَةُ، احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ ‏"‏‏.‏ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقُلْتُ لاَ وَاللَّهِ، لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ‏}‏ الآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ـ رضى الله عنه ـ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى، وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ‏.‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ ‏"‏ يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ ‏"‏‏.‏ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا، قَالَتْ وَهْىَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ‏.‏ قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ‏.‏ قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

Keywords:
Aishias alder
Aishias modenhed
Utroskab


Sahih Al-Bukhari 3894

Dansk:
Fortalt af Aisha: "Min ægteskabskontrakt med Profeten blev skrevet, da jeg var en pige på seks år. Vi kom til Medina og steg af ved stedet for Bani Al-Harith. Så blev jeg syg og mit hår faldt af. Senere voksede mit hår ud igen og min mor, Umm Ruman, kom til mig, mens jeg legede på en gynge sammen med nogle af mine veninder. Hun kaldte på mig og jeg kom hen til hende uden at vide, hvad hun ville mig. Hun tog min hånd og fik mig til at stå ved døren til huset. Jeg havde åndenød og da min vejrtrækning blev normal, tog hun noget vand og vaskede mit ansigt og hoved med det. Så bragte hun mig ind i huset. Inde i huset så jeg nogle Ansari-kvinder, som sagde: "Bedste ønsker og Allahs velsignelse og held og lykke." Så overlod hun mig til dem og de gjorde mig klar til ægteskabet. Allahs Budbringer kom uventet til mig om formiddagen og min mor overlod mig til ham og på det tidspunkt var jeg en pige på ni år."
Engelsk:

Narrated Aisha:The Prophet (?) engaged me when I was a girl of six (years). We went to Medina and stayed at the home
of Bani-al-Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and
my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She
called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand
and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became
Allright, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house.
There in the house I saw some Ansari women who said, "Best wishes and Allahs Blessing and a good
luck." Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allahs
Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a
girl of nine years of age.
Arabisk:


حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى باب الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ‏.‏ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ‏.‏

Keywords:
Aishias alder
Aishias modenhed
Video:Sahih MuslimSahih Muslim 2440 a

Dansk:
Aisha rapporterede, at hun plejede at lege med dukker i nærværelse af Allahs sendebud, og da hendes legekammerater kom til hende, forlod de (huset), fordi de følte sig generte over for Allahs sendebud, hvorimod Allahs sendebud sendte dem til hende.
Engelsk:

Aisha reported that she used to play with dolls in the presence of Allahs Messenger (ï·º) and when her playmates came to her they left (the house) because they felt shy of Allahs Messenger (ï·º), whereas Allahs Messenger (ï·º) sent them to her.
Arabisk:


حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ
وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ ‏.‏

Keywords:
Aishias alder
Aishias modenhed
Den Perverse Profet
Video:Sunan An-Nasai
Sunan Abi DawudSunan Abu Dawud 4932

Dansk:
Fortalt af Aisha, Ummul Mu`minin: Da Allahs Budbringer kom tilbage efter ekspeditionen til Tabuk eller Khaybar (fortælleren er i tvivl,) løftede vinden en ende af gardinet, der hang foran hendes lagerrum og afslørede nogle dukker, der tilhørte hende. Han spurgte: Hvad er det? Hun svarede: Mine dukker. Blandt dem så han en hest med vinger lavet af klude og spurgte: Hvad ser jeg blandt dem? Hun svarede: En hest. Han spurgte: Hvad er det, den har på sig? Hun svarede: To vinger. Han spurgte: En hest med to vinger? Hun svarede: Har du ikke hørt, at Salomo havde heste med vinger? Hun sagde: Derefter lo Allahs Sendebud så inderligt, at jeg kunne se hans kindtænder.
Engelsk:
Narrated Aisha, Ummul Muminin:
When the Messenger of Allah (ﷺ) arrived after the expedition to Tabuk or Khaybar (the narrator is doubtful), the draught raised an end of a curtain which was hung in front of her store-room, revealing some dolls which belonged to her.

He asked: What is this? She replied: My dolls. Among them he saw a horse with wings made of rags, and asked: What is this I see among them? She replied: A horse. He asked: What is this that it has on it? She replied: Two wings. He asked: A horse with two wings? She replied: Have you not heard that Solomon had horses with wings? She said: Thereupon the Messenger of Allah (ﷺ) laughed so heartily that I could see his molar teeth.
Arabisk:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ ‏"‏ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ بَنَاتِي ‏.‏ وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ ‏"‏ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَرَسٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ جَنَاحَانِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ ‏.‏

Keywords:
Aishias alder
Aishias modenhed
Den Perverse Profet
Video:Jami at-Tirmidhi
Sunan Ibn Majah
KoranenKontaktformular

Navn*
Mailadresse*
Emne*
Besked*