Se klikbar alfabetisk liste over Keywords her

Søgeord: Likvideringer beordret af MuhammedSahih Al-BukhariSahih Al-Bukhari 4037

Dansk:
Fortalt af Jabir bin `Abdullah: Allahs sendebud sagde: "Hvem er villig til at dræbe Ka`b bin Al-Ashraf, som har såret Allah og hans apostel?" Derpå rejste Muhammad bin Maslama sig og sagde: "O Allahs sendebud! Vil du have, at jeg dræber ham?" Profeten sagde: "Ja," Muhammad bin Maslama sagde, "så tillad mig at sige en (falsk) ting (dvs. at bedrage Ka`b). "Profeten sagde: "Du må sige det. " Så gik Muhammad bin Maslama til Ka`b og sagde: "Den mand (dvs. Muhammed) kræver Sadaqa (dvs. Zakat) af os, og han har generet os, og jeg er kommet for at låne noget af dig." Til det sagde Ka`b sagde: "Ved Allah, du vil blive træt af ham!" Muhammad bin Maslama sagde: "Nu, da vi har fulgt ham, ønsker vi ikke at forlade ham, medmindre og indtil vi ser, hvordan hans ende vil blive. Nu vil vi gerne have dig til at låne os et kamellæs eller to med mad."
Ka`b sagde: "Ja, (jeg vil låne dig), men du bør pantsætte noget til mig." Muhammad bin Mas-lama og hans ledsager sagde: "Hvad vil du have?" Ka`b svarede: "Pantsæt dine kvinder til mig." De sagde: "Hvordan kan vi pantsætte vores kvinder til dig, når du er den smukkeste af "Arabere?" Ka`b sagde: "Så pantsæt dine sønner til mig." De sagde: "Hvordan kan vi pantsætte vores sønner til dig? Senere vil folket tale dårligt om dem og sige, at den og den blevet pantsat for et kamellæs mad. Det ville forårsage os stor skændsel, men vi vil pantsætte vores våben til dig." Muhammad bin Maslama og hans ledsager lovede Ka'b, at Muhammed ville vende tilbage til ham. Han kom til Ka`b om natten sammen med Ka`bs plejebror, Abu Na'ila. Ka`b inviterede dem til at komme ind i hans fort, og så gik han ned til dem. Hans kone spurgte ham: "Hvor skal du hen nu?" Ka`b svarede: "Ingen undtagen Muhammad bin Maslama og min (pleje)bror Abu Na'ila er kommet." Hans kone sagde: "Jeg hører en stemme, som om det drypper af blod fra ham," sagde Ka'b. "Der er ingen andre end min bror Muhammad bin Maslama og min plejebror Abu Naila. En generøs mand bør reagere på et opkald om natten, selvom han inviteres til at blive dræbt." Muhammad bin Maslama gik med to mænd. (Nogle fortællere nævner mændene som 'Abu bin Jabr. Al Harith bin Aus og 'Abbad bin Bishr). Så Muhammad bin Maslama gik ind sammen med to mænd og sagde til dem: "Når Ka'b kommer, vil jeg røre ved hans hår og snuse til det, og når du ser, at jeg har fået fat i hans hoved, så klæd ham af. Jeg vil lade jer snuse til hans hoved." Ka'b bin Al-Ashraf kom ned til dem indhyllet i sit tøj og spredte duft af parfume. Muhammad bin Maslama sagde. "Du har aldrig duftet bedre end denne duft. Ka`b svarede. "Jeg har de bedste 'arabiske kvinder, der ved, hvordan man bruger den gode kvalitet af parfume." Muhammad bin Maslama bad Ka`b "Vil du tillade mig at snuse til dit hoved?" Ka'b sagde: "Ja." Muhammed snusede til det og fik også sine ledsagere til at snuse til det. Så bad han Ka`b igen: "Vil du lade mig (snuse til dit hoved)?" Ka'b sagde: "Ja." Da fik Muhammed et stærkt greb om ham og sagde (til sine ledsagere): "Gå til ham!" Så de dræbte ham og gik til profeten og informerede ham. (Abu Rafi`) blev dræbt efter Ka`b bin Al-Ashraf."
Engelsk:

Narrated Jabir bin `Abdullah:Allahs Messenger (?) said, "Who is willing to kill Ka`b bin Al-Ashraf who has hurt Allah and His Apostle?"
Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, "O Allahs Messenger (?)! Would you like that I kill
him?" The Prophet (?) said, "Yes," Muhammad bin Maslama said, "Then allow me to say a (false) thing
(i.e. to deceive Ka`b). "The Prophet (?) said, "You may say it." Then Muhammad bin Maslama went to
Ka`b and said, "That man (i.e. Muhammad demands Sadaqa (i.e. Zakat) from us, and he has troubled
us, and I have come to borrow something from you." On that, Ka`b said, "By Allah, you will get tired
of him!" Muhammad bin Maslama said, "Now as we have followed him, we do not want to leave him
unless and until we see how his end is going to be. Now we want you to lend us a camel load or two
of food." (Some difference between narrators about a camel load or two.) Ka`b said, "Yes, (I will lend
you), but you should mortgage something to me."
Muhammad bin Mas-lama and his companion said, "What do you want?" Ka`b replied, "Mortgage
your women to me." They said, "How can we mortgage our women to you and you are the most
handsome of the Arabs?" Ka`b said, "Then mortgage your sons to me." They said, "How can we
mortgage our sons to you? Later they would be abused by the peoples saying that so-and-so has been
mortgaged for a camel load of food. That would cause us great disgrace, but we will mortgage our
arms to you." Muhammad bin Maslama and his companion promised Ka`b that Muhammad would
return to him. He came to Ka`b at night along with Ka`bs foster brother, Abu Naila. Ka`b invited
them to come into his fort, and then he went down to them. His wife asked him, "Where are you going
at this time?" Ka`b replied, "None but Muhammad bin Maslama and my (foster) brother Abu Naila
have come."
His wife said, "I hear a voice as if dropping blood is from him, Ka`b said. "They are none but my
brother Muhammad bin Maslama and my foster brother Abu Naila. A generous man should respond to
a call at night even if invited to be killed." Muhammad bin Maslama went with two men. (Some
narrators mention the men as Abu bin Jabr. Al Harith bin Aus and `Abbad bin Bishr). So
Muhammad bin Maslama went in together with two men, and sail to them, "When Ka`b comes, I will
touch his hair and smell it, and when you see that I have got hold of his head, strip him. I will let you
smell his head." Ka`b bin Al-Ashraf came down to them wrapped in his clothes, and diffusing
perfume. Muhammad bin Maslama said. " have never smelt a better scent than this. Ka`b replied. "I
have got the best Arab women who know how to use the high class of perfume." Muhammad bin
Maslama requested Ka`b "Will you allow me to smell your head?" Ka`b said, "Yes." Muhammad
smelt it and made his companions smell it as well. Then he requested Ka`b again, "Will you let me
(smell your head)?" Ka`b said, "Yes." When Muhammad got a strong hold of him, he said (to his
companions), "Get at him!" So they killed him and went to the Prophet (?) and informed him. (Abu Rafi`)
was killed after Ka`b bin Al-Ashraf."
Arabisk:


حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏"‏‏.‏ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏‏.‏ قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُلْ ‏"‏‏.‏ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ‏.‏ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَىِّ شَىْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا، أَوْ وَسْقَيْنِ ـ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ ـ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُونِي‏.‏ قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ تُرِيدُ قَالَ فَارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ‏.‏ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ‏.‏ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ‏.‏ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ ـ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلاَحَ ـ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهْوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ ـ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ‏.‏ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ ـ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ ـ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو وَجَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ ـ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ‏.‏ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ‏.‏ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهْوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا ـ أَىْ أَطْيَبَ ـ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ، فَشَمَّهُ، ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ‏.‏ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ‏.‏ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ‏.‏

Keywords:
Muhammedtegninger
HÃ¥n af Muhammed
Likvideringer beordret af MuhammedSahih MuslimSahih Muslim 1801

Dansk:
Det er blevet fortalt på Jabirs autoritet, at Allahs Sendebud sagde: Hvem vil dræbe Kab b. Ashraf? Han har udskældt Allah, den Ophøjede og Hans Sendebud. Muhammed f. Maslama sagde: Allahs sendebud, ønsker du, at jeg skal dræbe ham? Han sagde: Ja. Han sagde: Tillad mig at tale (til ham på den måde, jeg finder passende). Han sagde: Tal (som du vil). Så Muhammad f. Maslama kom til Kab og talte med ham, henviste til det gamle venskab mellem dem og sagde: Denne mand (dvs. den hellige profet) har besluttet sig for at indsamle velgørenhed (fra os), og dette har sat os i en stor nød. Da han blev hørt dette, sagde Kab: Ved Gud, du vil blive udsat for mere besvær af ham. Muhammed f. Maslama sagde: Uden tvivl, nu er vi blevet hans tilhængere, og vi kan ikke lide at forlade ham, før vi ser, hvilken vending hans anliggender vil tage. Jeg vil gerne have, at du giver mig et lån. Han sagde: Hvad vil du give i pant? Han sagde: Hvad vil du have? Han sagde: Pant mig dine kvinder. Han sagde: Du er den smukkeste af araberne; skal vi pantsætte vores kvinder til dig? Han sagde: Pant mig dine børn. Han sagde: Sønnen til en af ​​os kan gøre nar os ved at sige, at han var pantsat for to gange dadler, men vi kan pantsætte dig våben. Han sagde: Okay. Derefter lovede Muhammad f. Maslama, at han ville komme til ham med Harith, Abu Abs f. Jabr og Abbad b. Bishr. Så de kom og kaldte på ham om natten. Han kom ned til dem. Sufyan siger, at alle fortællerne undtagen Amr har udtalt, at hans kone sagde: Jeg hører en stemme, der lyder som en mordstemme. Han sagde: Det er kun Muhammad b. Maslama og hans plejebror, Abu Naila. Når en herre bliver kaldt om natten, selv den for at blive gennemboret med et spyd, bør han reagere på kaldet. Muhammed sagde til sine ledsagere: Når han kommer ned, vil jeg strække mine hænder mod hans hoved, og når jeg holder ham fast, skal du gøre dit arbejde. Så da han kom ned, og han holdt sin kappe under armen, sagde de til ham: Vi mærker en meget fin duft fra dig. Han sagde: Ja, jeg har en elskerinde med mig, som er den mest duftende af Arabiens kvinder. Han sagde: Tillad mig at dufte (duften på dit hoved). Han sagde: Ja, du kan dufte. Så han tog fat og duftede. Så sagde han: Tillad mig at gøre det (endnu en gang). Så holdt han hovedet fast og sagde til sine ledsagere: Gør jeres arbejde. Og de dræbte ham.
Engelsk:

It has been narrated on the authority of Jabir that the Messenger of Allah (ï·º) said:Who will kill Kab b. Ashraf? He has maligned Allah, the Exalted, and His Messenger. Muhammad b. Maslama said: Messenger of Allah, do you wish that I should kill him? He said: Yes. He said: Permit me to talk (to him in the way I deem fit). He said: Talk (as you like). So, Muhammad b. Maslama came to Kab and talked to him, referred to the old friendship between them and said: This man (i. e. the Holy Prophet) has made up his mind to collect charity (from us) and this has put us to a great hardship. When be heard this, Kab said: By God, you will be put to more trouble by him. Muhammad b. Maslama said: No doubt, now we have become his followers and we do not like to forsake him until we see what turn his affairs will take. I want that you should give me a loan. He said: What will you mortgage? He said: What do you want? He said: Pledge me your women. He said: You are the most handsome of the Arabs; should we pledge our women to you? He said: Pledge me your children. He said: The son of one of us may abuse us saying that he was pledged for two wasqs of dates, but we can pledge you (cur) weapons. He said: All right. Then Muhammad b. Maslama promised that he would come to him with Harith, Abu Abs b. Jabr and Abbad b. Bishr. So they came and called upon him at night. He came down to them. Sufyan says that all the narrators except Amr have stated that his wife said: I hear a voice which sounds like the voice of murder. He said: It is only Muhammad b. Maslama and his foster-brother, Abu Naila. When a gentleman is called at night even it to be pierced with a spear, he should respond to the call. Muhammad said to his companions: As he comes down, I will extend my hands towards his head and when I hold him fast, you should do your job. So when he came down and he was holding his cloak under his arm, they said to him: We sense from you a very fine smell. He said: Yes, I have with me a mistress who is the most scented of the women of Arabia. He said: Allow me to smell (the scent on your head). He said: Yes, you may smell. So he caught it and smelt. Then he said: Allow me to do so (once again). He then held his head fast and said to his companions: Do your job. And they killed him.
Arabisk:


حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، الزُّهْرِيُّ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ائْذَنْ لِي فَلأَقُلْ قَالَ ‏"‏ قُلْ ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا ‏.‏ فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ ‏.‏ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الآنَ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَىِّ شَىْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ - قَالَ - وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ ‏.‏ قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلاَدَكُمْ ‏.‏ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ‏.‏ وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ - يَعْنِي السِّلاَحَ - قَالَ فَنَعَمْ ‏.‏ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلاً فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً لأَجَابَ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فُلاَنَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ ‏.‏ قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشُمَّ ‏.‏ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ ‏.‏ قَالَ فَقَتَلُوهُ ‏.‏

Keywords:
Muhammedtegninger
Likvideringer beordret af Muhammed
HÃ¥n af MuhammedSunan An-Nasai
Sunan Abi Dawud
Jami at-Tirmidhi
Sunan Ibn Majah
KoranenKontaktformular

Navn*
Mailadresse*
Emne*
Besked*