Se klikbar alfabetisk liste over Keywords her

Søgeord: ProstitutionSahih Al-Bukhari
Sahih Muslim
Sunan An-Nasai
Sunan Abi Dawud
Jami at-Tirmidhi
Sunan Ibn Majah
KoranenSura 4:24 (Medina) Sura Kronologisk:


Den Klare Koran 2015:
Og (ligeledes) gifte kvinder, med undtagelse af dem som kommer jer i hænde. Dette er Allâhs forskrift til jer. Bortset fra disse er det jer tilladt med jeres midler at eftertragte (ægteskab med) alle andre (kvinder), som ærbare mænd, og ikke for at begå utugt. For den glæde I har af dem skal I give dem deres fastsatte brudesum. Der hviler dog ingen skyld på jer hvis I gensidigt bliver enige om noget (beløb) ud over den fastsatte sum. Allâh er bestemt Alvidende og Vis.
Ellen Wulff 2009:
og ærbare, gifte kvinder bortset fra de slavinder, I ejer. Dette er Guds forskrift til jer. Derudover er det jer tilladt med jeres formue at tragte efter de kvinder, I vil, som ærbare mænd, uden at begå utugt. For den nydelse, I opnår med dem, skal I betale dem deres løn, et pligtigt beløb! I begår dog ingen overtrædelse, hvis I indbyrdes bliver enige om noget udover det pligtige beløb. Gud er vidende og vis.
Diyanet 2021:
Kvinder, som har ægtemænd, er gjort forbudt for jer, undtagen dem, som kommer i jeres besiddelse. Således har Allah forordnet det. Bortset fra disse er alle kvinder gjort lovlige for jer (at ægte), (så længe I lever) ærbart, ikke i utugt, med de midler, I har. (Angående) de af dem, som I har ægtet og fået nytte af, giv dem deres retmæssige brudegave. Efter at have fastsat brudegaven er der ingen synd forbundet med det (beløb), som I derudover bliver gensidigt enige om. Sandelig, Allah er alvidende, alvis.
Arabisk - Hafs:

وَالمُحصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَت أَيمانُكُم ۖ كِتابَ اللَّهِ عَلَيكُم ۚ وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذٰلِكُم أَن تَبتَغوا بِأَموالِكُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ ۚ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا

Keywords:
Kvinder
Sexslaver
Prostitution
Tafseer Jalalain Dansk:
Tafseer Ibn Abbas Dansk:
(Og alle gifte kvinder (er forbudt for dig undtagen de (fangne), som dine højre hænder besidder) af fanger, selv om de har ægtemænd i Krigens Hus (de vantros domæne, red.,) efter at have konstateret, at de ikke er gravide, ved at vente på, at en menstruationsperiode er forbi.(Det er et dekret fra Allah for jer) det, som jeg har nævnt for jer, er ulovligt i Allahs Bog.(Lovligt for jer er alle hinsides de nævnte) som ulovligt (så at I søger dem) gifter jer (med jeres formue) op til fire koner; det siges også, at det betyder: så du køber med din formue fanger; og det siges også, at det betyder: så du med dine penge skal søge at gifte dig med kvinder i en aftalt periode (zawaj al-mut'ah) men lovligheden af ​​denne praksis blev senere ophævet, (i ærligt ægteskab) Han siger: vær sammen med dem som legitime ægtemænd, (ikke udskejelser) ikke hengiv dig til utroskab uden at have et ordentligt ægteskab. (Og de af hvem) efter ægteskab (I søger nytte), hvem I får gavn af, (giv til dem deres portioner) giv dem deres fulde medgift (som en pligt) som en forpligtelse på dig fra Allah til at give medgiften i sin helhed. (Og der er ingen synd for jer) der er ingen skade for jer (i det, I gør efter gensidig aftale) ved at øge eller formindske størrelsen af ​​medgiften ved gensidig aftale (efter at pligten er udført) efter den første forpligtelse, som du har stræbt efter. (Se! Allah er altid vidende) i forhold til at gøre ægteskab lovligt for jer i en aftalt, begrænset periode, (klog) i senere at gøre denne praksis ulovlig; det siges også, at dette betyder: Allah kender altid din trang til ægteskab i en aftalt, begrænset periode, klog i at gøre et sådant ægteskab ulovligt.
Tafseer Ibn Kathir Dansk:
Allah sagde, (Det er også (forbudt) kvinder, der allerede er gift, undtagen dem, som din højre hånd besidder. Ayah betyder, at det er forbudt at gifte sig med kvinder, der allerede er gift, (undtagen dem, som dine højre hænder besidder) undtagen dem, som du erhverver gennem krig, for du har lov til sådanne kvinder efter at have sikret dig, at de ikke er gravide. Imam Ahmad skrev, at Abu Sa'id Al-Khudri sagde: "Vi fangede nogle kvinder fra området Awtas, som allerede var gift, og vi kunne ikke lide at have seksuelle forhold med dem, fordi de allerede havde ægtemænd. Så vi spurgte profeten om det og denne Ayah blev åbenbaret, (Også (forbudte er) kvinder, der allerede er gift, undtagen dem, som dine højre hænder besidder). Som følge heraf havde vi seksuelle relationer med disse kvinder.'' Dette er ordlyden indsamlet af At-Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir og Muslim i hans Sahih. Allahs udtalelse, (Således har Allah forhåndsbestemt for dig) betyder, at dette forbud blev bestemt for dig af Allah. Hold dig derfor til Allahs Bog, overskrid ikke Hans fastsatte grænser, og overhold Hans lovgivning og dekreter. Allah sagde, (Alle andre er lovlige), hvilket betyder, at du har lov til at gifte dig med andre kvinder end de forbudte typer, der er nævnt her, som 'Ata' og andre har udtalt. Allahs udtalelse, (forudsat at du søger dem (med en medgift) fra din ejendom, og ønsker kyskhed, ikke utugt), hvilket betyder, at du har lov til at bruge dine penge til at gifte dig med op til fire koner og til (køb af) så mange kvindelige slaver, som du vil , alt gennem juridiske midler, ((ønsker) kyskhed, ikke utugt.) Allahs udtalelse, (Så med dem blandt dem, som du har nydt, giv dem deres fornødne tilgodehavender,) betyder for at nyde dem seksuelt, giv dem deres retmæssige medgift som kompensation. I andre Ayat sagde Allah, (Og hvordan kunne I tage det (tilbage), mens I er gået ind til hinanden), (Og giv til kvinderne (som du gifter dig med) deres medgift med et godt hjerte), og, (Og det er ikke tilladt for jer (mænd) at tage noget tilbage (fra jeres hustruer) noget af det (medgift) I gav dem) Mujahid udtalte, at (Så med dem blandt dem, som du har nydt, giv dem deres påkrævede ret) blev afsløret om Mut'ah-ægteskabet. Et Mut`ah-ægteskab er et ægteskab, der slutter på en forudbestemt dato. I de to sahih er det registreret, at lederen af ​​den trofaste 'Ali bin Abi Talib sagde: "Allahs sendebud forbød Mut'ah-ægteskab og at spise kød fra tamme æsler på dagen for Khaybar (kamp).'' desuden, i sin Sahih, skrev Muslim, at Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani sagde, at hans far sagde, at han ledsagede Allahs Sendebud under erobringen af ​​Mekka, og at profeten sagde: (O folk! Jeg tillod jer Mut`ah ægteskab med kvinder før. Nu har Allah forbudt det indtil opstandelsens dag. Derfor, enhver, der har nogen kvinder i Mut`ah, lad ham lade dem gå, og tag ikke alt fra hvad du har givet dem.) Allahs udtalelse, (men hvis du er enige om gensidigt (at give mere) efter at kravet (er blevet fastlagt), er der ingen synd på dig.) svarer til hans anden udtalelse, (Og giv kvinderne deres medgift med et godt hjerte). Betydningen af ​​disse Ayat er: Hvis du har fastsat en medgift til hende, og hun senere mister den, enten helt eller delvist, så skader dette ikke dig eller hende i dette tilfælde. Ibn Jarir sagde, "Al-Hadrami sagde, at nogle mænd ville udpege en bestemt medgift, men derefter falde i økonomiske vanskeligheder. Derfor sagde Allah, at der ikke er nogen skade på jer, o folk, angående jeres gensidige aftale efter kravet (er blevet bestemt).'' betyder, hvis hun opgiver en del af medgiften, så har I mænd lov til at acceptere det. Allahs udtalelse, (Allah er helt sikkert alvidende, alvis) er velegnet her, efter at Allah nævnte disse forbud.
Video:


Kontaktformular

Navn*
Mailadresse*
Emne*
Besked*