Se klikbar alfabetisk liste over Keywords her

Søgeord: TaqqiyahSahih Al-Bukhari
Sahih Muslim
Sunan An-Nasai
Sunan Abi Dawud
Jami at-Tirmidhi
Sunan Ibn Majah
KoranenSura 3:28 (Medina) Sura Kronologisk:


Den Klare Koran 2015:
De troende skal ikke tage dem der fornægter troen til venner og værnere frem for de troende. Den der gør sådan, hører ikke Allâh til, medmindre det er fordi I ønsker at beskytte jer (mod deres fjendtlighed). Allâh advarer jer mod (vreden fra) sig selv. Til Allâh sker tilbagekomsten.
Ellen Wulff 2009:
De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet for de troende; den, der gør dette, hører slet ikke Gud til - med mindre I tager jer meget i agt for dem. Gud advarer jer imod sig selv. Hos Gud ender alt.
Diyanet 2021:
De troende skal ikke tage de vantro som deres værger i stedet for de troende. De, der gør sådan, vil ikke få noget som helst fra Allah, men I bør beskytte jer omhyggeligt mod fare fra dem. Allah befaler jer at frygte Ham (i.e. Hans straf), og til Allah er den endelige tilbagevenden.
Arabisk - Hafs:

لا يَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الكافِرينَ أَولِياءَ مِن دونِ المُؤمِنينَ ۖ وَمَن يَفعَل ذٰلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ في شَيءٍ إِلّا أَن تَتَّقوا مِنهُم تُقاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ المَصيرُ

Keywords:
Taqqiyah
Løgneprincippet
Jihad i tre trin
Tafseer Jalalain Dansk:
Lad ikke de troende tage de vantro som beskyttere i stedet for de troende - for den, der gør det, det, dvs. den, der tager dem som beskyttere, tilhører på ingen måde Guds religion - medmindre I beskytter jer selv mod dem som en sikring tuqātan 'som en sikring' er det verbale navneord fra taqiyyatan, det vil sige, medmindre du frygter noget, i hvilket tilfælde du kan lade dem være formyndere gennem ord, men ikke i hjertet, det var før islams hegemoni og dispensationen gælder for enhver person, der bor i et land, hvor man ikke har noget at sige. Gud advarer dig. Han indgyder frygt i dig for sig selv og advarer om, at han kan blive vred på dig, hvis du tager dem som formyndere; og til Gud er rejsens ende, tilbagevenden, og han vil gengælde dig.
Tafseer Ibn Abbas Dansk:
(Lad ikke de troende tage) de troende burde ikke tage [hyklerne] 'Abdullah Ibn Ubayy og hans ledsagere [og] (vantro) jøderne (som venner) for at blive mægtige og høste hæder (fremfor troende) som er oprigtige. (Den, der gør det) at søge magt og ære [ved at tage hyklerne og de vantro som venner] (har ingen forbindelse med Allah) har ingen ære, barmhjertighed eller beskyttelse fra Allah (medmindre (det er) at I kun beskytter jer selv mod dem) jer selv fra dem, (søger sikkerhed) sparer jer selv fra dem ved at tale venligt til dem med, mens jeres hjerter ikke kan lide det. (Allah beder jer (kun) frygte ham selv) med hensyn til at undgå ulovligt drab, ulovlig sex, ulovlig ejendom, indtagelse af rusmidler, falsk vidnesbyrd og associering af partnere med Allah. (Til Allah er rejsen) tilbagevenden efter døden.
Tafseer Ibn Kathir Dansk:
Allah forbød sine troende tjenere at blive tilhængere af de vantro, eller at tage dem som kammerater, med hvem de udvikler venskaber, snarere end de troende. Allah advarede mod en sådan opførsel, da Han sagde, (Og den, der gør det, vil aldrig blive hjulpet af Allah på nogen måde), hvilket betyder, at enhver, der begår denne handling, som Allah har forbudt, så vil Allah kassere ham. På samme måde sagde Allah: (O I, som tror! Tag ikke mine fjender og jeres fjender som venner, og vis dem hengivenhed) indtil: (Og enhver af jer, der gør det, så er han i sandhed faret vild fra den lige vej.) 60:1. Allah sagde, (O I, som tror! Tag ikke de vantro som venner i stedet for troende. Ønsker I at give Allah et åbenlyst bevis mod jer selv) (4:144), og (O I, som tror! Tag ikke jøderne og Kristne som venner. De er kun hinandens venner, og den, der bliver venner med dem, er én af ​​dem.) (5:51). Allah sagde, efter at have nævnt det faktum, at de trofaste troende gav deres støtte til de trofaste troende blandt Muhajirin, Ansar og Beduin, (Og de, der er vantro, er hinandens allierede, (og) hvis I ikke opfører jer på samme måde, vil der være Fitnah og undertrykkelse på jorden og en stor ulykke og fordærvelse.) (8:73). Allah sagde dernæst, (medmindre du virkelig frygter en fare fra dem), med undtagelse af de troende, som i nogle områder eller på nogle tidspunkter frygter for deres sikkerhed fra de vantro. I dette tilfælde har sådanne troende lov til at vise venskab til de vantro udadtil, men aldrig indadtil. For eksempel fortalte Al-Bukhari, at Abu Ad-Darda' sagde: "Vi smiler i nogle menneskers ansigt, selvom vores hjerter forbander dem." Al-Bukhari sagde, at Al-Hasan sagde: "Tuqyah er tilladt indtil opstandelsesdagen. Allah sagde, (Og Allah advarer dig mod sig selv.) hvilket betyder, at Han advarer dig mod sin vrede og den alvorlige pine, han forberedte for dem, der giver deres støtte til hans fjender, og dem, der har fjendskab med hans venner, (Og til Allah er den endelige tilbagevenden), hvilket betyder, at tilbagevenden er til Ham, og Han vil belønne eller straffe hver person i henhold til deres gerninger.


Kontaktformular

Navn*
Mailadresse*
Emne*
Besked*